Ceny - ubytovanie

Neprehliadnite naše akciové ponuky! Či je leto, či je zima, akcia vždy pripravená! Pre rodiny, jednotlivcov, seniorov aj romantikov...

Cenník 2018 : 

 

2 posteľová izba  36€ /noc
2 posteľová izba s ranajkami 46€ /noc
3 posteľová izba  54€/noc
3 posteľová izba  s raňajkami 68€/ noc
 
2 posteľová izba s polopenziou 62€/noc
3 posteľova izba s polopenziou  87€/noc 

 

 

 

        Akciové ponuky na vybrané termíny ...... 

    Ubytovanie 1 noc s raňajkami v izbách            Večera    
Dospelá osoba 25€   8€
Dieťa od 4 - 15 rokov        24€   zdarma
Dieťa do 3.9 rokov zdarma   zdarma

   

             Ubytovanie v 2 izbových apartmánoch pre 4 osoby 

Ubytovanie 1 noc s raňajkami -  92€ / 4 osoby   
Ubytovanie 1 noc s polopenziou - 120€/4 osoby   
                  .....  Ubytovanie v zrube Niki .......  

2x dospelá osoba , 1x dieťa do 3,99r. 60€/noc

 2x dospelá osoba 1x dieťa do 15r. 75€/noc

2x dospelá osoba 2x dieťa do 15r. 99€/noc 

2x dospelá osoba 3xdieťa do 15r. 125€/noc

 V termine 01.07.-30.08.cena zrubu 140€/ noc 2x dosp.os. 3x dieťa

Raňajky 5,5€ dospelá osoba, 4€/dieťa do 15r. 

Večera 8€/dospelá osoba , 6€/dieťa do 15r. 

 

 

 

Raňajky: švédsky stôl.
Večera: polievka, hlavný chod (výber z 2 druhov jedál) a múčnik.
Dieťa do 3.9 rokov bez nároku na lôžko.
Príplatok za neobsadené lôžko v prípade rezervácie izby jednou osobou je 10€/noc.
Zľava na Skicentrum Strachan 10% a Skibus od Penzión Aja zdarma.
Zľava na Skicentrum Strednica do 25%.

Ochodné podmienky

Zmluva vzniká dohodou medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb prevádzkovateľa;
- prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu a za dohodnuté ceny;
- zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu, dodržiavať obchodné podmienky a ubytovací poriadok;
- uhradením zálohy, zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a ubytovacím poriadkom;
- v prípade porušenia obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku, zákazníkovi môžu byť odopreté ďalšie služby, stráca právo na vrátenie zálohy a je povinný uhradiť plnú sumu za poskytnuté služby;
- ceny za poskytované služby sú zmluvné, navrhnuté v cenníkoch prevádzkovateľa;
- detské zľavy sa poskytujú podľa cenníka pre deti 
- pri dohode medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb je zákazník povinný uhradiť zálohu v dohodnutej výške % z celkovej ceny pobytu;
- v prípade neuhradenia zálohy v dohodnutom termíne je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť rezerváciu;                        
- zvyšok ceny je zákazník povinný uhradiť v deň príchodu;
- zákazník má právo na riadne poskytnutie nim objednaných služieb v dohodnutom rozsahu;
- zákazník má kedykoľvek právo na zrušenie využívania služieb odstúpením od zmluvy;
- zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad;
- osoby s cudzou štátnou príslušnosťou sú povinné vyplniť tlačivo o hlásení pobytu;
- zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu (ním spôsobenú);
- zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od dohody poskytovania služieb. Odstúpenie nastáva dňom oznámenia a zákazník je povinný uhradiť storno poplatok;
- v prípade zrušenia časti pobytu, zákazník nemá nárok na finančnú náhradu;
- pri porušení obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku zákazníkom, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy a zákazníkovi pripadá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

Storno podmienky

Viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu - 0% z ceny pobytu 
29 - 14 dní pred začiatkom pobytu - 30% z ceny pobytu 
13 - 1 deň pred začiatkom pobytu - 40% z ceny pobytu
V prípade skrátenia pobytu počas pobytu 100% z ceny pobytu

Share
Czech English German Hungarian Polish Russian